Gast(en) zijn er nu op de site

MV Juliana Haps email
E-mailadres: awm.robben@home.nl De muziek10daagse op BS De Bongerd en de start van
Let’s Play Music!!
Alle info: klik hier
De muziek10daagse op BS De Bongerd en de start van
Let’s Play Music!!
Alle info: klik hier

Een blikje terug!

Op onze website hoort natuurlijk ook een stukje historie van onze vereniging plaats. Er is veel gebeurd in de afgelopen bijna 80 jaar jaar en in “hoofdlijnen” leest u hier ons “levensverhaal” “

1934:

In Haps liep men in de jaren dertig met iets onbevredigends rond:  er ontbrak iets! Iets Muzikaals: Er ontbrak een muziekvereniging: een echte fanfare want de kerkelijke fanfare Concordia was ter ziele gegaan !

Die onvrede duurde echter niet lang. Ook in de jaren dertig was de hapse gemeenschap aktief en impulsief!
Muzikaal minnend Haps stak de koppen bij elkander en dat resulteerde op 14 februari 1934 tot de oprichting van een heuse fanfare !
De oprichters waren : Dhr. Van Hulten (burgemeester van Haps), dhr. P. van Raay, dhr. A.van Wanroy, dhr. M. Hermans, dhr. B. Bongers en dhr. B. van den Bosch. Deze personen vormden tevens
het eerste bestuur van onze vereniging naast de tiental muzikale hapse mannen die zich aansloten bij Julana.
Al snel breidde deze groep zich uit en er werd naarstig gezocht naar instrumenten en
gevonden. Een uniform voor elke muzikant stond ook op het verlanglijstje maar had nog geen hoge prioriteit, deze kwamen pas jaren later .
Als naam werd gekozen" Juliana", kroonprinses der Nederlanden.  Fanfare "Juliana" was een feit.
Teruggbladerend in de notulen van die jaren vallen enkele feiten op: Bij het te Iaat verschijnen op de repetitie betaalde men 5 cent. Bij een ( ongeoorloofd) verzuim betaalde men 10 cent: aan de penningmeester.
De jaarlijkse huur aan het clubhuis van M. Hermans bedroeg fl.25,--. De contributie bedroeg fl.2,50.
In 1939 werd het eerste lustrum gevierd. De fanfare bestond toen uit 25 muzikanten. Het 5 jarig bestaan werd gevierd op 9 februari met een "gelezen" H. Mis gevolgd door een
koffietafel. Na deze veelbelovende start van "Juliana" braken minder goede tijden aan. Na de Duitse
invasie van mei 1940 werd men verplicht zich aan te sluiten bij de "Kultuurkamer". Er werd
besloten niet te gehoorzamen aan de orders van de duitse bezetters en de aktiviteiten werden op een laag pitje gezet. Op 17 februari 1941 werd nog wel een algemene ledenvergadering gehouden waarop werd besloten op de aktiviteiten voor enige tijd te staken. ...

De na-oorlogse jaren en de jaren vijftig

Echter: In september 1944 werd Haps bevrijd. Langzaam maar zeker werd gewerkt aan de wederopbouw. Voor Juliana braken in april 1945 weer betere tijden aan.
Er werd hard en succesvol gewerkt om fanfare "Juliana" weer op het juiste muzikale spoor te krijgen.
Dit resulteerde in 1949 in een eerste  prijs in de vierde afdeling tijdens het muziekconcours wat werd uitgeschreven door de Bond van Muziekgezelschappen in het bisdom 'Hertogenbosch.
Onze vereniging stond toen nog altijd onder leiding van dirigent Bert van den Bosch. Waneer je (met enige nostalgie) terugblikt op de geschiedenis kom je vele illustere namen tegen die onze fanfare groot hebben gemaakt. Verder vallen de vele aktiviteiten op die toen ook al werden georganiseerd om het "muzikale hoofd" boven water te houden. Zeker is wel dat de fanfare in Haps een goed aanzien had en altijd een welkome gast was in de gemeenschap" Begin jaren vijftig name de heer Piet van der Sterren de muzikale leiding over van fanfare "Juliana". Het ledenaantal groeide gestaag door. Naast het bespelen van een muziekinstrument leefde binnen onze fanfare de behoefte om tot de oprichting van een drumband te komen.

De oprichting van de drumband in 1959

n oktober '59 was het zover! Een aantal fanatieke leden richtten de drumband op. Van deze grondleggers is thans alleen dhr. Jan van Dijk nog over. Hij is derhalve al 50 jaar lid van de drumband en is nog steeds een van de grote stimulators. Een van de allergrootste namen binnen de drumband is ongetwijfeld de naam Jos Custers. Als geen ander wist hij de leden te stimuleren wat leidde tot grote prestaties. Zijn invloed werkt tot op de dag van vandaag nog altijd door binnen het korps. Helaas ging Jos veel te vroeg van ons heen. ...In 1983 ontviel Jos ons en werd opgevolgd door dhr. G. Jacobs. Ook Geert voelt zich als een vis in het water in Haps en is nog steeds instructeur van drumband "Juliana".

Intussen werd bij het fanfarekorps dhr. Harry van Sambeek benoemd tot dirigent. Hij volgde dhr. Kroonenberg uit Vortum-Mullem op. Harry bleef maar liefst 25 jaar dirigent van fanfare "Juliana" .
Door de komst van de nieuwe drumband en de grote aanwas van nieuwe leden werd naarstig gezocht naar de "centjes' om alles te kunnen bekostigen. Vele akties waren dan ook aan de orde van de dag waarbij de fanfare altijd veel  bijval ontving. Overigens kenmerkte (en kenmerkt) het dorp Haps zich toch door zeer vele aktiviteiten, vroeger en nu.

De oprichting van de Rozenbottels

In 1968 werd het nieuwe gemeentehuis geopend in Haps. Tergelijkertijd werd onze drumband in een nieuwe out-fit gestoken. 1968 blijkt toch een bijzonder jaar voor de vereniging want men verwelkomde voor de eerste keer dames binnen het korps. Daarnaast werd op 14 oktober 1968 blaaskapel "de Rozenbottels" opgericht, genoemd naar de alom beroemde rozencultuur van Haps. De jaren zestig kende ook enkele belangrijke bestuurswisselingen. In 1964 namen twee "pioniers" van het eerste uur afscheid: A. van Wanroy en M. Hermans resp. secretaris en penningmeester. Als nieuw bestuurslid werd dhr. Tien Verheyen benoemd die 22 jaar lang bestuurslid zou blijven. Hij aanvaardde o.a. de functie van secretaris. Tien werd gezicht van Juliana in die jaren.

De jaren zeventig en tachtig, oprichting blaas en drumblaadje

Inmiddels zijn we terecht gekomen in de jaren zeventig. In die roerige jaren nam dhr. H.
Mijdam de voorzittershamer over van Piet van Raay die werd benoemd tot ere-voorzitter.
Intussen draaide de vereniging op volle toeren. Het tamboerkorps, de Rozenbottels en ook het jeudorkest blies een vrolijk deuntje mee. Ook werden diverse uitstapjes gemaakt zowel in Nederland alsook in het buitenland.
Ongetwijfeld herrinneren zich velen nog het zeer gezellige uitstapje naar Duren in West-Duitsland. Ook
enkele radio-optredens voor het KRO radioprogramma "Zin in Muziek" werden gemaakt en ook daadwerkelijk uitgezonden op Hilversum 2, zoals dat destijd nog heette. Ook werd de vereniging op vinyl vastgelegd. Dit gebeurde in 1971. Het muzikale niveau steeg gestaag en Juliana belandde in de 1 e afdeling.
In de jaren tachtig werden de laatste radioopnames gemaakt, voor het destijds razend populaire TROS radioprogramma "Tourja- Tournee".
In 1980 nam Harrie van Sambeek op grootste wiize afscheid als dirigent van de vereniging en werd benoemd tot ere-dirigent. Harrie werd opgevolgd door dhr. Karel van Haren. In de tien jaren dat Karel dirigent was werden grote successen behaald. De vereniging promoveerde naar de afdeling "Uitmuntendheid" en werd in 1984 ook nog een Brabants Kampioen! Karel richtte met een aantal fanatieke leden het Blaas en drumblaadje op.
Stil gezeten werd er ondertussen niet. Roemrucht zijn de kienavonden en de fancy fairs van Juliana. Ook werden met regelmaat van de klok muziekfeesten en kermissen georganiseerd.
In 1987 gaf Henk Mijdam de voorzittershamer over aan dhr. Siem Tak. Henk werd benoemd tot ere-voorzitter. Het secretariaat kwam in die jaren in handen van ondergetekende.

Inmiddels was het 1989 geworden. Een "kroonjaar" voor de vereniging. De eerste
rommelmarkt werd gehouden en er werd 40 uur non-stop gebadmintond voor het "Guinness Book of Records". Deze aktiviteiten werden georganiseerd teneinde fanfare en drumband "Juliana" in nieuw tenue te laten verschijnen en dit lukte! !
Het weekend van 30, I en 2 juli 1989 zal derhalve altijd met een gouden griffel in het archief bewaard blijven!

De jaren negentig en de oprichting van het Opleidingsorkest

Intussen zijn we aan beland in de jaren negentig. Begin jaren negentig gaf dhr. Karel van Haren het dirigeerstokje over aan dhr. Theo van de Weyer uit Gemert, Theo blies het onderling solistenconcours nieuw leven in en richtte het Opleidingsorkest op waarin leerlingen voorbereid werden op de stap naar het fanfareorkest. In de jaren negentig werd gestaag doorgegaan met de organisatie van vele aktiviteiten, het verder uitbouwen van het muzikale niveau en vonden vele concerten, optredens en concoursen plaats. In 1994 werd op grootste wijze het 60 jarig bestaan van de vereniging gevierd onder de titel" Een Diamant van een Fanfare", een feest wat zich nog vele zullen heugen met o.m. de komst van blaaskapel Moravanka uit Tsjechie.


Ook aan aktiviteiten ontbrak het uiteraard niet. De agenda van fanfare en drumband "Juliana" herbergt oud ijzer akties, emballageakties, rommelmarkten, kermissen, anjerakties, kienavonden, beierse avonden, kerstconcerten, concoursen, concerten, serenades,dauwtrappen, carnavalsoptochten in Haps maar ook ver daarbuiten en met name "deRozenbottels" wagen nogal eens in uitstapje over de grenzen.
In 1997 neemt dhr. Frans Koreman de voorzittershamer over van Siem Tak die tot ere-voorzitter wordt benoemd.
Steeds is de vereniging weer in het nieuws, het kenmerkt de vereniging zelfs. In de
vijfenzestig jaar dat de vereniging nu bestaat is er veel gebeurd, zowel in voorspoed als in tegenspoed, vele dierbare leden ontvielen ons, leden waaraan we altijd dank verschuldigd zijn maar er is ook altijd een duidelijke aanwas van onderaf gebleven en gesteund door de hapse bevolking en door de Gemeente (Haps is overigens vanaf 1994 opgegaan in de nieuwe gemeente Cuijk))en door het enthousiasme van bestuur en leden is de vereniging altijd een graag geziene gast geweest in Haps en omstreken en dit blijft hopelijk ook zo. In 1999 gaf onze vereniging de speciale editie van het Blaas en Drumblaadje uit tgv. Het 65 jarig bestaan.

Na 2000

Het jaar 2000 was een bijzonder jaar voor onze vereniging. Frans Koreman werd opgevolgd door Sjef Jansen als voorzitter en ook Theo van de Weijer nam afscheid. Theo werd in februari 2001 opgevolgd door Frans Boleij. Echter in juni van dat jaar nam Bert Gerrits van den Ende het dirigeerstokje over van Frans.

Onze vereniging blijft in beweging en gaat met de tijd mee. In september 2001 werd de internetsite van de fanfare gelanceerd.

Math Lemmen werd op het concert van 20 oktober '02 geinstalleerd als nieuwe dirigent van Fanfare Juliana. In 2003 werd deelgenomen aan de concertwedstrijden van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. Juliana Haps behaalde een mooie 1e prijs in de afdeling Uitmuntendheid en dat was de kroon op het werk van 1 jaar Math Lemmen in Haps dus dat belooft nog wat .

In 2004 vierde Juliana  het 70 jarig bestaan en er werd  koers gezet richting Zwitserland en tenslotte werd een unieke donateursaktie georganiseerd die het aantal donateurs van Juliana meer als verdubbelde.! De contacten met Harmonie Engi onstonden via  Andy Marti uit Zwitserland  die woonachtig werd in Cuijk en in aanraking raakte met onze vereniging. Via dit spoor belandde onze vereniging in 2004 in Zwitserland en in 2006 bezocht Harmonie Engi Haps. Dit gebeurde tijdens het WK voetbal van 2006 en werd een geweldig feest ! In 2005 organiseerde wij ook onze 1e Music Night.

Het verengingsjaar van Juliana kenmerkt zich nog steeds door veel aktiviteiten: De jaarlijkse rommelmarkt, het het Tuinfeestconcert, Het jubilarissenconcert, het Kerstmatinee, uitwisselingsconcerten etc. etc. vaste onderdelen van Juliana, een muziekvereniging die nog steeds aan de weg timmert en waarvan de toekomst nog geschreven dient te worden.


Klik hier voor het vervolg